1. Aktiviteter
  2. Mediteq Forum

Vy-navigering

Aktiviteter vynavigering

Idag

Mediteq Forum DIGITALT – Road to US Market

Hur medicintekniska produkter regleras i USA skiljer sig mycket från hur de regleras i EU. Vi fokuserar på FDA:s struktur och gällande regelverk samt möjligheter och olika sätt för att få marknadsföra och leverera en medicinteknisk produkt. Anmälan: länk