SIS Utbildning

  1. Aktiviteter
  2. SIS Utbildning

Vy-navigering

Aktiviteter vynavigering

Idag

SIS utbildning – Riskhantering för medicintekniska produkter – ISO 14971

Detta är utbildningen för dig som praktisk arbetar med, är delaktig i eller är ansvarig för riskhantering av medicintekniska produkter inom din organisation. Du kan till exempel arbeta som kvalitetsansvarig, regulatorisk chef, projektledare, produktansvarig eller med produktutveckling bland annat hos ett tillverkande företag, en leverantör i branschen, inom hälso- och sjukvård eller som konsult. Målet …

SIS utbildning – Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485

Utbildningen vänder sig till dig som behöver en grundläggande genomgång av kraven i ISO 13485:2016, dess innebörd och praktiska betydelse, kopplingar till krav i medicintekniska regelverken, samt skillnader gentemot ISO 9001. Du kan vara ansvarig eller delaktig i uppbyggnad av ett nytt kvalitetsledningssystem eller för att förbättra ett befintligt kvalitetsledningssystem till exempel hos ett tillverkande …

SIS utbildning – Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Utbildningen är en vidareutbildning på utbildning för Kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 och förutsätter kunskap och kompetens inom ISO 13485. Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli internrevisor på ett företag eller organisation inom medicinteknik och som behöver ha grundläggande färdigheter i revisionsteknik enligt vad som beskrivs i ISO 19011:2018. Utbildningen är även …

SIS – Grundutbildning Medicintekniska Regelverk i Göteborg

Denna utbildning vänder sig till dig som behöver grundläggande förståelse för kraven i regelverken, MDR och IVDR. Utbildningen riktar sig till alla olika roller och aktörer inom en medicinteknisk verksamhet. Du som deltagare kan till exempel arbeta som kvalitetsansvarig, regulatorisk chef, projektledare, medicintekniks ingenjör, produktansvarig eller med produktutveckling bland annat hos ett tillverkande företag, en …