Vy-navigering

Aktiviteter vynavigering

Idag

Mediteq Forum och Chalmers – Forskning kring AI inom sjukvården – ASAP PoC – Ett Vinnovaprojekt hos Chalmers

Mediteq Forum tar upp det spännande och utmanande området AI-forskning för sjukvården och dess kopplingar till medicinteknik och regelverkskrav. Vi vill bl.a diskutera hur tekniska lösningar som inkluderar AI kommer ut i användning i vården. Och hur tillgången på kliniska evidens som stödjer precision och patientnytta i framtida produkter kommer var en avgörande framgångsfaktor För …

Utbildning DIGITAL – Medicintekniska regelverken – MDR/IVDR

I samarbete med Medicintekniska föreningen MTF - Medicintekniska regelverken – MDR/IVDR Ger övergripande kunskap kring vad de medicintekniska regelverken MDR och IVDR innebär, skyldigheter och ansvar för olika aktörer och vad kraven i regelverken innebär för hälso- och sjukvårdens olika aktiviteter och verksamheter För mer information och anmälan: länk

Utbildning DIGITAL – Medicintekniska regelverken – MDR/IVDR

I samarbete med Medicintekniska föreningen MTF - Medicintekniska regelverken – MDR/IVDR Ger övergripande kunskap kring vad de medicintekniska regelverken MDR och IVDR innebär, skyldigheter och ansvar för olika aktörer och vad kraven i regelverken innebär för hälso- och sjukvårdens olika aktiviteter och verksamheter För mer information och anmälan: länk

SIS DIGITAL utbildning – Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485

Utbildningen vänder sig till dig som behöver en grundläggande genomgång av kraven i ISO 13485:2016, dess innebörd och praktiska betydelse, kopplingar till krav i medicintekniska regelverken, samt skillnader gentemot ISO 9001. Du kan vara ansvarig eller delaktig i uppbyggnad av ett nytt kvalitetsledningssystem eller för att förbättra ett befintligt kvalitetsledningssystem till exempel hos ett tillverkande …

SIS DIGITAL utbildning – Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Utbildningen är en vidareutbildning på utbildning för Kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 och förutsätter kunskap och kompetens inom ISO 13485. Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli internrevisor på ett företag eller organisation inom medicinteknik och som behöver ha grundläggande färdigheter i revisionsteknik enligt vad som beskrivs i ISO 19011:2018. Utbildningen är även …