SIS

  1. Aktiviteter
  2. Arrangörer
  3. SIS
Aktiviteter från denna arrangör
Idag

SIS DIGITAL utbildning – Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485

Utbildningen vänder sig till dig som behöver en grundläggande genomgång av kraven i ISO 13485:2016, dess innebörd och praktiska betydelse, kopplingar till krav i medicintekniska regelverken, samt skillnader gentemot ISO 9001. Du kan vara ansvarig eller delaktig i uppbyggnad av ett nytt kvalitetsledningssystem eller för att förbättra ett befintligt kvalitetsledningssystem till exempel hos ett tillverkande …

SIS DIGITAL utbildning – Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Utbildningen är en vidareutbildning på utbildning för Kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 och förutsätter kunskap och kompetens inom ISO 13485. Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli internrevisor på ett företag eller organisation inom medicinteknik och som behöver ha grundläggande färdigheter i revisionsteknik enligt vad som beskrivs i ISO 19011:2018. Utbildningen är även …

SIS – Grundutbildning Medicintekniska Regelverk – DIGITALT

Denna utbildning vänder sig till dig som behöver grundläggande förståelse för kraven i regelverken, MDR och IVDR. Utbildningen riktar sig till alla olika roller och aktörer inom en medicinteknisk verksamhet. Du som deltagare kan till exempel arbeta som kvalitetsansvarig, regulatorisk chef, projektledare, medicintekniks ingenjör, produktansvarig eller med produktutveckling bland annat hos ett tillverkande företag, en …

SIS DIGITAL utbildning – Kvalitetssystem för medicintekniska produkter enligt ISO 13485

Utbildningen vänder sig till dig som behöver en grundläggande genomgång av kraven i ISO 13485:2016, dess innebörd och praktiska betydelse, kopplingar till krav i medicintekniska regelverken, samt skillnader gentemot ISO 9001. Du kan vara ansvarig eller delaktig i uppbyggnad av ett nytt kvalitetsledningssystem eller för att förbättra ett befintligt kvalitetsledningssystem till exempel hos ett tillverkande …

SIS DIGITAL utbildning – Internrevision för medicintekniska verksamheter enligt ISO 13485

Utbildningen är en vidareutbildning på utbildning för Kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 och förutsätter kunskap och kompetens inom ISO 13485. Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli internrevisor på ett företag eller organisation inom medicinteknik och som behöver ha grundläggande färdigheter i revisionsteknik enligt vad som beskrivs i ISO 19011:2018. Utbildningen är även …